Aktivnosti

Vabilo na skupščino

Na podlagi 29. člena Statuta PVD Sever za Primorsko in Notranjsko in sklepa upravnega odbora društva z dne 18. 3. 2019 Vas vabim na

letni občni zbor društva,

ki bo v petek,  29. marca 2019, ob 17.00 uri, v Kulturnem domu v Starem trgu pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 19.

Občnemu zboru bo predlagan naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev organov skupščine
 3. Nagovori gostov
 4. Predstavitev poročil:
 • Poročilo o delu v letu 2018
 • Poročilo o finančnem poslovanju
 • Poročilo nadzornega odbora
 • Poročilo častnega razsodišča
 • Razprava o poročilih in sprejem
 1. Predstavitev programov ter njihov sprejem:
 • Program dela v letu 2019 in 2020
 • Finančni načrt za leto 2019
 1. Višina letne članarine
 2. Podelitev plakete Občini Loški dolini
 3. Zaključek plenarnega zasedanja

Po končanem zasedanju bo v klubskih prostorih sprejem za goste in udeležence skupščine.

Skupščino v skladu s statutom sestavlja po 20 članov Območnih odborov društva.

Predsednik društva Fabio Steffe