Predstavitev

društva

Policijsko veteransko društvo SEVER za Primorsko in Notranjsko  je   prostovoljno, domoljubno, humanitarno, samostojno, nestrankarsko  društvo udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije. Temeljni program je dejavnost osnovana na zgodovinski kontinuiteti boja slovenskega naroda za svobodo, neodvisnost, suverenost, ozemeljsko celovitost ter demokratično, socialno in pravično družbeno življenje. Društvo deluje po Zakonu v javnem interesu.

Društvo uresničuje cilje na območju območnega odbora Obala, Kras-Brkini in Notranjska. Trenutno je v društvu včlanjenih 948 članov ( s statusom in brez).

Sedež društva je v Kopru, Trg Antona Ukmarja 6.

Od leta 2001 društvo vodi predsednik Fabio Steffe.

V društvo se lahko včlani:

 • pripadnik aktivnega in rezervnega sestava organov za notranje zadeve,
 • upokojen delavec organov za notranje zadeve ali bivši pripadnik rezervnega sestava organov za notranje zadeve,
 • državljan Republike Slovenije, ki je s svojimi dejanji ali aktivnostmi pomagal pripadnikom organov za notranje zadeve ali TO oziroma sodeloval z njimi,
 • sorodnik (partner, otroci in starši) umrlega pripadnika aktivnega ali rezervnega sestava organov za notranje zadeve, ki je življenje izgubil v vojni za osamosvojitev Slovenije.
 • aktivni, rezervni in pogodbeni delavec policije ter delavci MNZ Republike Slovenije,
 • državljan Republike Slovenije, ki nesporno sprejema namene, cilje in poslanstvo društva ali ima zasluge za delovanje in razvoj društva.

Temeljne naloge društva so:

 • Prizadevanje za kvalitetnejše življenje in pravic svojih članov in drugih veteranov.
 • Seznanja strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov v času demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev Slovenije.
 • Uveljavlja interese vojnih veteranov in svojcev umrlih pri državnih organih Republike Slovenije, nudi pomoč vojnim veteranom, policistom, članom pri uveljavljanju njihovih pravic in organizira humanitarne aktivnosti za pomoč socialno ogroženim ter pomoč pri uveljavljanju statusa vojnega veterana.
 • Pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo o aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni in po vojni za Slovenijo (Prvi strel “Dan prej 26.6.1991 v Divači, odhod JLA iz Slovenije-Luka Koper) in daje pobude za njihovo sistemsko ureditev;
 • Organiziranje in udeležba na proslavah ob dnevu upora proti okupatorju, ob dnevu državnosti in občinskih praznikih, Dnevu policije.
 • Slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve v sodelovanju z MO Koper, Občinami Izola, Piran, Komen, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Pivka, Postojna in Cerknica. Prav tako se udeležujemo žalnih komemoracij v Italiji in Hrvaški.
 • Organizacija več državnih in mednarodnih ter humanitarnih tekem v veteranskem obrambnem policijskem streljanju v Črnotičah pri Kopru.
 • Krepitev sodelovanja z sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, dograditev organiziranosti društva ter organizacijo športnih tekmovanj  veteranov in policije ter drugo.
 • Posebno skrb posvečamo mesebojnemu sodelovanju s policijo (MNZ), IPA klubi, Klubom Maksa Perca, policijskima sindikatoma in drugimi sorodnimi veteranskimi organizacijami.