Zgodovina

skozi čas

2006
10. 2. 2006
Kulturni dom Srečka Kosovela Sežana
Svečano tudi na Krasu

Spominske znake (331) smo svečano podelili dne 10. 2. 2006 v kulturnem domu Srečko Kosovel v Sežani.

Pozdravni nagovor sta imela župan občine Sežana Miroslav Klun in direktor PU Koper Iztok Jakomin.

Prisotne je nagovoril predsednik društva Fabio Steffe, slavnostni govornik je bil Igor Bavčar, nekdanji minister za Notranje Zadeve.

Slovesnost so popestrili kvintet Policijskega orkestra slovenske policije, operni solist Marko Kobal-bariton s pianistko Ingrid Tavčar. Dogodek je povezovala Ana Godnik.

2005
9. 12. 2005
Dvorana Rdečega križa Debeli rtič
Podelitev spominskega znaka "Za Slovenijo"

PVD Sever za Primorsko in Notranjsko je v sodelovanju s Policijsko Upravo  Koper ob dnevu Združenja Sever in 16. obletnici preprečitve mitinga resnice v Sloveniji organiziralo svečano podelitev priznanj »Za Slovenijo« Ministrstva za notranje zadeve R. Slovenije.

Priznanje je nastalo na pobudo našega predsednika društva Fabia Steffeta preko Združenja Sever.

Spominski znak se podeli:

  • pripadnikom organov za notranje zadeve, ki so bili v času osamosvojitvene vojne zaposleni v organih za notranje zadeve in so opravljali naloge povezane z osamosvojitvenimi procesi,
  • pripadnikom rezervnega sestava ONZ, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog,
  • pripadnikom VIS-a in
  • osebam, ki jim je bilo izdano potrdilo za pridobitev statusa vojnega veterana zaradi sodelovanja z organi za notranje zadeve.

Spominske znake (634) smo svečano podelili 9. 12. 2005 v sejni dvorani Rdečega križa na Debelem rtiču.

Spominske znake sta podelila direktor policijske uprave Koper Iztok Jakomin in predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffe ter komandirji posameznih enot.

V kulturnem programu sta sodelovala Kvartet orkestra Slovenske policije in Oktet Škofije. Slavnostni govornik je bil predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffe. Povezovalka programa je bila Ana Godnik.

2004
19. 11. 2004
Avditorij Portorož
Podelitev spominskega znaka "Luka Koper"

26. oktobra 1991 beležimo odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.

Ob 13. obletnici tega dogodka je Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo v sodelovanju s Slovensko vojsko organizirala slovesnost, ki je 19. novembra 2004 potekala v Avditoriju Portorož.

Na njej so bili podeljeni spominski znaki »Luka Koper«. Prejelo jih je 279 policistov (126 našega območja), pripadnikov takratne teritorialne obrambe in delavcev Luke Koper.

Spominski znak je ustanovil minister za obrambo na pobudo obeh veteranskih organizacij (OZVVS Slovenska Istra in Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko). Podeljuje se ga osebam, ki so neposredno sodelovale pri opravljanju nalog varnosti in obrambe v Luki Koper pri odhodu poražene Jugoslovanske vojske iz Slovenije.

 

2004
26. 6. 2004
Divača
5. obletnica postavitve spomenika "Dan prej"

Prvi predsednik Slovenije nam dne 26. 6. 2004 častno spregovoril ob 5. obletnici odkritja pomembnega spomenika za Primorsko in Notranjsko »DAN PREJ« v Divači.

Vsem članom društva Sever, ki so bili neposredno vključeni, angažirani in so se izkazali v aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov za osamosvojitev Republike Slovenije in s tem tvegali svoja življenja, smo podelili Osamosvojitvena priznanja.

 

2004
16. 4. 2004
Letna skupščina v Sežani

Na redni letni skupščini v Sežani dne 16. 4. 2004 smo zaslužnim predstavnikom organizacij, ki so nas podpirale v procesih osamosvajanja in ki nas podpirajo še danes, podelili društveno plaketo Policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko.

2003
4. 7. 2003
Titov trg Koper
Srečanje veteranskih organizacij in razvitje pohodne zastave

4. julija 2003 je prvič potekalo praznovanje Dne državnosti na Titovem trgu. Dogodek so organizirali Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko, Združenje veteranov vojne za Slovenijo »Slovenska Istra«, Združenje protifašistov, borcev in udeležencev NOB MO Koper in Zveza kulturnih organizacij Koper.

Pred zaključkom svečane prireditve je, v imenu vseh treh obalnih županov, županja občine Izola  Breda Pečan razvila pohodno zastavo ANKARAN – TRIGLAV.

Slovesnost s koncertom Koprskega pihalnega orkestra pod taktirko dirigenta Darja Pobege je bila namenjena 5. obletnici tradicionalnega sedemdnevnega veteranskega pohoda veteranov policije in slovenske vojske Ankaran – Triglav, razvitju pohodne zastave ter podelitvi zlatega odličja Združenja borcev NOB Mirku Pircu in srebrnega odličja Pihalnemu orkestru Koper.

2002
1. 12. 2002
Razvitje društvenega prapora v Sežani

Botri prapora so župani trinajstih južnoprimorskih in notranjskih občin ter delovne organizacije, ki so sodelovale kot donatorice. Čast razvitja prapora je v imenu vseh županov in botrov pripadla županu občine Sežana Miroslavu Klunu in predsedniku društva Fabiu Steffetu.

Že ob ustanoviti društva smo imeli željo, da bi pridobili in razvili društveni prapor. Da ne bi takšni in podobni dogodki prešli v pozabo, smo ob 13. obletnici znamenite akcije ONZ ob preprečitvi takoimenovanega mitinga resnice 1. 12. 2002 v kulturnem centru »Srečko Kosovel« v Sežani na svečani proslavi razvili društveni prapor Policijskega veteranskega društva »Sever« za Primorsko in Notranjsko.

1998
21. 4. 1998
Ustanovna skupščina v Domu kulture Hrpelje
Ustanovitev Veteranskega društva SEVER za Primorsko in Notranjsko

Dne 6. 3.1998 se je na PMP Kozina sestal iniciativni odbor za ustanovitev Veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko.

Regionalni odbor Koper: Slavko Gerželj - predsednik, Fabio Steffe, Ivo Lenardič, Dušan Marhold, Peter Jager, Robert Pasar, Dušan Žagar,(odsotni Ivan Grzetič, Zlatko Lah in Boris Majdič).

Regionalni odbor Postojna: Maks Oblak - predsednik, Bojan Orešnik in Edo Lenarčič.

Želje in potrebe članstva so narekovali nujo po preoblikovanju oz. ustanavljanju društva. Zato smo se Regionalni odbori  Koper, Sežana in Postojna,  že dne 21. 4. 1998 v Domu kulture v Hrpeljah na ustanovni skupščini preoblikovali v Veteransko društvo »Sever« za Primorsko in Notranjsko, pod vodstvom predsednika in tedanjega načelnika Inšpektorata Slavka Gerželja.

Ustanovitelji so podpisali ustanovni akt na Upravni Enoti v Sežani.

         

2002
24. 5. 2002
Sprejem novega statuta
Čas sprememb - reorganizacija društva

Po večmesečnih intenzivnih pripravah smo zaradi potreb po večji spoznavnosti ter identiteti na letni volilni skupščini v Pretorski palači v Kopru, dne 24. 5. 2002 spremenili oz. sprejeli nov društveni Statut in ime društva Policijsko veteransko društvo »Sever« za Primorsko in Notranjsko ter izvolili predsednika društva Fabia Steffeta za 4 leta.

Določen je bil tudi nov sedež društva na Policijski Upravi v Kopru.

Opravili smo reorganizacijo društva. Vsem policistom oz. članom društva smo podeli pripadajočo identifikacijsko značko in manjkajoče članske izkaznice.      

2002
27. 9. 2002
Odkritje spominske plošče na Kefaloniji – Grčija

V okviru mednarodnega sodelovanja je Vlada republike Slovenije-Ministrstvo za delo, socialo in družino v sodelovanju z ZB NOB, živečimi pripadniki partizanske enote ELAS-a (Elio Sfiligoj iz Izole) ter veteranske organizacije osamosvojitvene vojne R. Slovenije obiskala spominska obeležja v Grčiji kjer so padli slovenski in italijanski partizani v boju z nemško vojsko. Bivanje na otoku Kefalonija je trajalo od 24. do 28. septembra 2002. Svečano smo v mestu Peratati dne 27. 9. 2002 odkrili spominsko ploščo 25. padlim slovenskim partizanom, ki so bili vključeni v četo Primorje.

Slovesnostnega odkritja se je udeležila poleg predstavnikov vlade, ZB in veterani  osamosvojitvene vojne 91. slovenska ambasadorka akreditirana v Grčiji ga. Jožica Puhar in ob njej državni sekretar g. Franc Žnidaršič ter županja Izole ga. Breda Pečan. Gostitelj je bil prefekt Kefalonije in Itake Dionisis Georgatos in župan občine Livatho Dionisis Magoulos.

2001
3. 10. 2001
Konstituiranje Koordinacijskega odbora za Južno Primorsko

Podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju med vsemi veteranskimi organizacijami v Ankaranu ne le na papirju, temveč se na Primorskem in Notranjskem oz. na območju obeh Policijskih Uprav  Koper in Postojna resno uresničuje tudi v praksi.           

Tako smo 3. 10. 2001 v prostorih Območnega združenja borcev in udeležencev Sežana sprejeli sklep s katerim smo ustanovili  Koordinacijski odbor veteranskih organizacij in njen delovni poslovnik.

2001
7. 7. - 14. 7. 2001
Pohod Ankaran-Triglav

Spominski pohod Ankaran - Triglav je tradicionalen že od leta 1999 in ga izmenično organizirata Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko - Območni odbor Obala in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo »Slovenska Istra«. Posvečen je Triglavu - simbolu slovenstva, partizanskim patruljam, ki so se v boju za svobodo povzpele na vrh leta 1944, zmage nad nacifašizmom in naše osvoboditve, organizaciji maneverske strukture narodne zaščite in osamosvojitveni vojni 1991. Pohod predstavlja eno od osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji.

Od 7. 7. 2001 do 14. 7. 2001 je potekal že 3. tradicionalni pohod iz Ankarana na Triglav. 13. 7. so pohodniki najvišji slovenski vrh prvič zalili z morsko vodo, ki so jo zajeli v Ankaranu na dan odhoda.

Svečana zaključna prireditev je kot običajno potekala na Rudnem polju.

2001
30. 6. 2001
Dogovor o medsebojnem sodelovanju
Podpis dogovora med veteranskimi organizacijami

Dne 30. 6. 2001 smo v vojašnici Slovenskih pomorščakov v Ankaranu v sodelovanju z osmimi veteranskimi organizacijami Južnoprimorske (6 organizacij ZB NOB in dvema OZVVS )  svečano podpisali Dogovor o medsebojnem sodelovanju za uresničitev skupno dogovorjenih nalog.

Navedeni dogovor temelji na skupno izraženi volji in interesu po tesnem medsebojnem sodelovanju pri uresničitvi skupnih nalog, kot izhajajo iz posameznih programov vsake organizacije posebej, ki jih je ta sprejela kot samostojna, enakopravna in neodvisna organizacija.

2001
28. 6. 2001
Fabio Steffe postane predsednik društva
Izredna skupščina

7. 4. 2000 je na volilni skupščini v prostorih MTS Kompas na MP Škofije vodstvo društva prevzel predsednik odbora Postojna, Maks Oblak. Zaradi objektivnih razlogov društvo ni zaživelo.

Na izredni skupščini v Hrpeljah dne 28. 6. 2001 je vodstvo veteranskega društva prevzel s popolno podporo članstva do naslednjih volitev predsednik veteranskega odbora Koper (Obala) Fabio Steffe.

1999
1. 12. 1989 - 26. 10. 1991
V spomin na boj za samostojno Slovenijo
Postavitev spomenika "Dan prej 26. 6. 1991"

Društvo Sever in občina Divača sta 25. 9. 1999  v sodelovanju z veterani ZVVS in ZB NOB postavila ob križišču v Divači spominsko obeležje. Na tem mestu je bil na barikadi  izstreljen prvi strel agresorske JA.

Spomenik je bil imenovan »DAN PREJ 26. 6. 1991«. Na ta dan smo bili Primorci že vključeni v vojno za samostojno Slovenijo.

 

1994
26. 3. 1994
Ustanovitev Združenja SEVER v Novem mestu

Dne 26. 3. 1994 smo Slovenski policisti v Novem mestu svečano ustanovili »Združenje SEVER«  (Zveza policijskih društev Sever Slovenije) in razvili svoj prapor Združenja Sever.

Regionalni odbor Koper je predstavljala desetčlanska delegacija.

1993
Nastanek društva

Ustanavljanja veteranske organizacije v organih za notranje zadeve segajo v julij 1993. Takrat je namreč 14 pripadnikov manevrske strukture narodne zaščite ONZ imenovalo iniciativni odbor za ustanovitev Združenja Sever.

Pri nas (UNZ Koper) zameti organizacijo, društva sega v začetek leta 1994. Prvi uradni sklic vseh predstavnikov enot in strokovnih služb UNZ Koper za formiranje regionalnega odbora Koper, je bil dne 14. 3. 1994 pod vodstvom Slavka Gerželja.

21. 3. 1994 je bil na UNZ Koper sklican 1. sestanek regionalnega predsedstva, kjer se je formiralo regionalno predsedstvo (Obalno-kraška regija) RO KOPER.