Aktivnosti

Redna letna skupščina zveze policijskih veteranskih društev Sever

16.marca 2019 je bila v Grand hotelu Rogaška v Rogaški Slatini redna lena skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

118 delegatov iz 12 društev Sever je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu ZPVD Sever in finančno poročilo za leto 2018 ter sprejelo programa dela ZPVD Sever za 2019 in 2020 ter finančni načrt za leto 2019.

Skupščine so se udeležili številni gostje: Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, Franci Kregar, svetovalec ministra za notranje zadeve, Jože Senica, namestnik  generalne direktorice policije in predsednik IPA sekcija Slovenija, Niko Kolar, direktor policijske uprave Celje, Boštjan Pantner, komandir policijske postaje Rogaška Slatina, Ladislav Lipič, predsednik zveze veteranov vojne za Slovenijo, dr. Aloj Šteiner, predsednik zveze slovenskih častnikov, dr. Savin Jogan, predsednik društva TIGR Primorske, Stane Mele, član predsedstva in izvršnega odbora zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Marijan Turičnik, predsednik zveze borcev NOB Žalec, Marjan Farič, podpredsednik zveze društev general Maister in Zdenko Renko, podpredsednik zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca.

Skupščina se je začela z prihodom prapora ZPVD Sever in MSNZ v ONZ 1990, popestril pa jo je nastop pihalnega kvinteta policijskega orkestra.

Foto: Bojan Kopač in Vid Šibelja