Aktivnosti

ODZIV OPS OKR NA DISKREDITACIJO NEDAVNEGA VODJE KOPRSKIH KRIMINALISTOV

Datum: 16.07.2019

OBVESTILO MEDIJEM ZADEVA: ODZIV OPS OKR NA DISKREDITACIJO NEDAVNEGA VODJE KOPRSKIH KRIMINALISTOV

V zadnjih nekaj mesecih in letih, kot tudi danes so delavci Sektorja kriminalistične policije (v nadaljevanju SKP) ponovno v najrazličnejših slovenskih medijih deležni vrste zmerjanj, podtikanj o politizaciji njihovega dela, ter vrste medijskih diskreditacij, ki v javnosti mečejo slabo luč na vse kriminaliste in izničujejo njihovo vsakodnevno vestno in strokovno delo ter trud. Zadnji tovrsten neposreden »napad« je bil zaznan na spletu z objavo intervjuja novinarja TOP TV z obsojencem, ki prestaja večletno zaporno kazen zaradi hudih kaznivih dejanj v povezavi s prepovedanimi drogami (intervju dosega preko 38 tisoč ogledov (https://www.youtube.com/watch?v=cCxUZW_MbV4). V intervjuju je izpostavljenih več resnih obtožb na delo SKP PU Koper, kakor tudi na koprsko državno tožilstvo in sodišče. Iz teh razlogov Območni policijski sindikat Obalno kraške regije ( v nadaljevanju OPS OKR) podaja oster protest s pojasnilom, da kriminalisti SKP Policijske uprave Koper hodijo po cesti s pokončno dvignjeno glavo. Zavedajo se, da je biti kriminalist častno in odgovorno delo, ki ga v očeh državljanov ne morejo omadeževati posamezne diskreditacije, ter si za to delo zaslužijo dobre delovne pogoje in solidne plače. Vse te napade si kriminalisti ne jemljejo preveč k srcu, saj menijo, da obtožbe in diskreditacije izrekajo oz. izvajajo predvsem tisti, ki so jim “stopili na rep””! Kriminalisti so prepričani, da njihovo delo govori samo zase. Še enkrat naj poudarimo, da vse oblike kriminala, še posebej pa resnega (gospodarski in organiziran kriminal, ropi, umori, ipd.) policisti in kriminalisti preiskujejo pošteno, predano in po zakonu. Zavedajo se, da mora biti policija in njeno delovanje pod nadzorom najrazličnejših institucij in javnosti, a to ne pomeni, da se lahko vsakemu kriminalistu, ki vodi preiskavo ali pri njej sodeluje grozi z javno diskreditacijo, še najmanj pa kriminalistu, ki je prvi med enakimi in kateri je tisti, ki je prvi varuh strokovnosti in zakonitosti vsem njemu podrejenih kriminalistov. Izjave intervjuiranca ni mogoče razumeti drugače kot neposredni obsojanja vreden »napad« na zakonito in strokovno delo kriminalistov SKP PU Koper, ter osebni obsojanja vreden napad z nedefiniranim ozadjem (osebni motiv, motiv morebitnega naročnika – napeljevalca, ipd.) na bivšega aktivnega kriminalista SKP PU Koper in nedavnega vodje kriminalistov SKP PU Koper. Intervju enoznačno kriminaliste SKP PU Koper označuje kot tolpo nesposobnežev in političnih skorumpirancev, ki od sebe dajejo invalidne kazenske ovadbe, pri čemer pa jim je vodilo osebna korist in politikantstvo.

Sprašujemo se ali policistom in kriminalistom v Sloveniji niso zagotovljene enake človekove pravice? Kriminalisti si zaslužijo korektno oceno svojega dela, ne pa da so vedno znova »nagrajeni« le z očitki, ovadbami in diskreditacijami. Vse očitke, ki se pojavljajo v medijih kriminalisti ocenjujejo le kot medijsko oz. Javno diskreditacijo posameznikov in posledično tudi notranje organizacijske enote SKP PU Koper. Od vodstva Policije (primarno od direktorja PU Koper) OPS OKR zahteva, da stori vse, da zaščiti integriteto in pogumno delo vseh policistov in kriminalistov, ki so pri obravnavi kaznivih dejanj deležni kakršnihkoli napadov, četudi delajo vestno in pošteno ter po črki zakona. Pričakujemo jasen in nedvoumen javni odziv iz katerega bodo širši notranji in zunanji javnosti znano kakšno je dejansko stališče vseh vodilnih, glede očitkov, ki jih navaja intervjuiranec v svojem intervjuju. Vsem kriminalistom, ki so in ki bodo svoje delo opravljali vestno, strokovno in zakonito bomo v sindikatu nudili vso osebno in pravno pomoč, da bodo svoje osebnostne pravice in svoboščine, katere bi jim sicer moral zagotavljati že delodajalec, zagovarjali in zagotovili potom pravnih postopkov. V ta namen ima sindikat tudi sklenjeno zavarovanje ZPZ z globalno zavarovalnico ARAG, katere vloga pri članih in članicah sindikata, je neizmerno pomembna in dobrodošla. Kriminalisti in policisti zatrjujejo, da tovrstni pritiski ne bodo negativno vplivali na njihovo delo, saj so odločeni da se bodo še odločneje uprli vsem oblikam kriminalitete. Namen tega pisanja ni v tem, da želimo ščititi storilce oz. osumljence kaznivih dejanj, četudi gre morda za naše stanovske kolege, temveč jasno povedati, da takšne medijske diskreditacije mečejo slabo luč na vse delavce Policije, četudi velika večina policistov in kriminalistov dela vestno, pošteno in po črki zakona. Za konec naj vsem skeptikom obrazložimo, da kriminalistična policija že od nekdaj, predvsem pa v zadnjem času, igra zelo strokovno vlogo. Nikoli niso bili prodane duše, ki bi se podrejale sistemu ali politiki. Vedno je bila v ospredju stroka, kazenske ovadbe pa se podajajo na podlagi argumentov, in ne izmišljotin. Veste, politično vplivati na delo kriminalistov je nemogoče.

S spoštovanjem!
Predsednik OPS OKR
Marko JAKAC