Aktivnosti

POHOD PO » POTI MIRU«

POHODNIŠKA SEKCIJA

POHOD PO » POTI MIRU« NA OBMOČJU GORIŠKO-KOMENSKEGA KRASA

NEDELJA: 16. 05. 2021 Člani pohodniške sekcije PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko smo se odzvali povabilo  Veteranov SEVER Severne Primorske in se udeležili pohoda po Poteh Miru na območju Goriškega in Komenskega dela  Krasa.

Ogledali smo si znamenitosti iz obdobja 1. SW, med drugim:

Jama Pečinka, ki  je v 1. svetovni vojni služila kot zavetišče za vojake. Pri vseh gradbenih delih v jami so delali Ruski vojni ujetniki. Najprej je bila jama v posesti avstro-ogrske vojske, v 9. soški bitki, v  novembru 1916, pa je prešla v italijanske roke in ostala v njihovih rokah do konca oktobra 1917, ko je bilo po 29. mesecih konec bojev na soški fronti. Jama je bila opremljena s pogradi za vojake in kabinami za častnike. Na vrhu hriba Pečina je bila opazovalnica, kjer je bil nameščen žaromet.

Ruska jama,  V njej so bili v času 1.SW nastanjeni Ruski vojni ujetniki.  Leta 1915 je bilo na Soško fronto pripeljano več kot 30 tisoč Ruskih ujetnikov, kateri so tudi na tem delu fronte v nečloveških razmerah postavljali vojno infrastrukturo. Kopali strelske jarke, kaverne, zaklonišča, gradili železniške proge.  Ruska jama je bila očiščena in urejena za obisk leta 2018.

Ob  zaključku pohoda smo se zaustavili tudi pri spominski tabli, ki je bila leta 2018 postavljena v spomin na akcijo, v kateri  so miličniki OM Kostanjevica na Krasu na cesti Temnica – Renče leta 1991 zaustavili in razorožili vojake JLA.

Pohodniška sekcija PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko za 30. 05.2021 načrtuje pohod na Snežnik. Za več informacij spremljajte Facebook stran Pohodniške sekcije.