Aktivnosti

Zamenjava na čelu Policijske uprave Koper

S 14. julijem 2023 je direktorica Policijske  uprave Koper postala Alenka Korošec Peruzin. V.d. generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić jo je na to delovno mesto imenoval danes,  14. julija 2023. Dosedanji načelnici Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper je posle predal Dejan Grandič, ki je upravo po pooblastilu v. d. generalnega direktorja policije vodil od 16. junija 2023.

V svoji poklicni karieri je Alenka Korošec Peruzin med drugim opravljala naloge na delovnih mestih: vodja skupine za mladoletniško kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na PU Koper,  pomočnica načelnika na Postaji mejne policije  Jelšane ter nazadnje, od novembra 2020, načelnica PPIU Koper, pri čemer si je pridobila operativne in vodstvene izkušnje s področja dela tako uniformirane kot kriminalistične policije.

Alenka Korošec Peruzin, rojena leta 1976, se je po  končani srednji ekonomski šoli v Kopru leta 1997 zaposlila kot policistka na Postaji mejne policije Kozina in končala šolanje na Policijski akademiji. Leta 1999 je bila premeščena na delovno mesto kriminalistke v skupino za mladoletniško kriminaliteto na PU Koper. Vmes je ob delu končala študij na Fakulteti za organizacijske vede  Kranj in leta 2004 prevzela vodenje te skupine. Dve leti kasneje se je zaposlila na Postaji mejne policije Jelšane, na delovnem mestu pomočnice  komandirja. To delo je opravljala do leta 2020, ko je postala komandirka PPIU Koper (oziroma načelnica po spremembi nazivov v policiji).  V  zadnjih dveh letih je bila tudi predsednica disciplinske komisije policijske uprave.

PVD Sever za Primorsko in Notranjsko ji iskreno čestita za novo pomembno vodilno funkcijo v pričakovanju strokovnega, tvornega obojestranskega sodelovanja »Skupaj v vojni skupaj v miru«.