Aktivnosti

Spominsko obeležje hraniteljici orožja v Malem Otoku

Društvo veteranov Sever za Primorsko in Notranjsko je v četrtek v Malem Otoku pri Postojni na hišni številki 22 odkrilo spominsko obeležje “Tajno skladišče orožja policije”.

S tem simbolnim dejanjem so se zahvalili Vidi Stegel in njeni družini, ki je v letih 1990 in 1991, ko so bili časi nevarni, z izrednim pogumom in brez omahovanja sprejela v hrambo orožje, razstrelivo in drugo opremo, namenjeno za osamosvojitev Slovenije. Navzoče sta nagovorila postojnski župan Igor Marentič in vodja službe generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak, slavnostni govornik pa je bil predsednik Društva veteranov Sever za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffe, ki je orisal takratne dogodke in skupaj z Vido Stegel svečano odkril spominsko ploščo. Slovesnosti, ki jo je vodila Ksenja Lapanja, so se udeležili tudi predstavniki ministrstva za notranje zadeve, Policijske uprave Koper, domoljubnih in veteranskih društev in domačini. Program svečanosti so obogatili kvintet orkestra slovenske policije in otroški pevski zbor postojnske šole.