Aktivnosti

Seznanitev z osamosvojitvenimi dogodki za učence OŠ Koper

Na podlagi letnega načrta sodelovanja za leto 2023 med ZPVD SEVER in MNZ – Policijo, ter programa društva Sever za Primorsko in Notranjsko, sta bili organizirani dve predavanji o dogodkih in aktivnostih ONZ za zaščito osamosvojitvenih procesov 1989-91 za učence 9. razreda Osnovne šole Koper.

Po predhodnem dogovoru je bilo v četrtek, 20. aprila za 70 dijakov z dvema avtobusoma in v torek 25. aprila za 45 dijakov z enim avtobus organiziran ogled Vojaškega muzeja v Pivki in Notranjskega muzeja Postojna. Pred vojaškim muzejem v Pivki sta predsednik območnega odbora Obala PVD SEVER Za Primorsko in Notranjsko in policistka PP Koper učencem predstavila dogodke in aktivnosti Organov za notranje zadeve pri zaščiti osamosvojitvenih procesov, ter ustanovitev in delovanje ZPVD SEVER. Kot predstavnika Policijske Uprave Koper sta navzočim učencem predstavila tudi naloge in delovanje slovenske Policije in jih seznanila z možnostjo zaposlitve v Policiji. Pred odhodom iz Kopra, je vse udeležence  pozdravil predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko.

 

Tekst: Boštjan Sever
Fotografije: OŠ Koper in Boštjan Sever