Aktivnosti

Sestanek strelske sekcije

Dne 3. maja 2023 je na strelišču PVD Sever za Primorsko in Notranjsko v Črnotičah potekal sestanek z nosilci aktivnosti strelske sekcije. S člani sekcije sta se sestala Fabio Steffé predsednik PVD Sever za Primorsko in Notranjsko in Boštjan Sever, predsednik območnega odbora Obala PVD Sever za Primorsko in Notranjsko.

Na sestanki so bili imenovani naslednji člani sekcije:

  • Krešimir Skeja – predsednik sekcije
  • Iztok Sulčič – namestnik
  • Mitja Korva – namestnik
  • Tomaž Leban – član
  • Franko Vuk – član
  • Marko Forštnarič – član
  • Milan Flandija – član

 

Naloga vodstva strelske sekcije je, da izvede načrtovana strelska tekmovanja. Pogovor pa je potekal tudi v smeri sanacije območja strelišča in zamenjave dotrajanega materiala.

Ob tej priložnosti je predsednik PVD Sever za Primorsko in Notranjsko podelil Krešimir Skeju tudi spominsko medaljo ob 30. Obletnici samostojnosti.