Aktivnosti

Redni občni zbor PVD Sever za Primorsko in Notranjsko ter srečanje policijskih veteranov

V soboto, 13. maja 2023 je v prekrasnih prostorih Naravovarstvenega izobraževalnega centra Lovske zveze Koper v Šmarjah, potekal občni zbor PVD Sever za Primorsko in Notranjsko. Na občnem zboru je potekala izvolitev organov občnega zbora, podano je bilo poročilo verifikacijske komisije in sprejem poslovnika. O delu društva v letu 2022 je poročal predsednik društva Fabio Steffé, kateri je izčrpno predstavil delo društva, katerega je zbor ocenil kot odlično. Prav tako so bila predstavljena poročila glede finančnega poslovanja, častnega razsodišča in nadzornega odbora. Sledil je bogat  program dela in finančni načrt za leto 2023.

Na občnem zboru so bila prisotnim članom podeljene spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.

Na predhodno povabilo sta se občnega zbora udeležila tudi direktor Policijske uprave Koper Igor Jadrič in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Istra  Valter Viler, ki sta prisotne člane tudi nagovorila.

Po formalnem zaključku se je srečanje nadaljevalo kot običajno v Lovski koči Rižana, kjer se je po podelitvi spominskih medalj ter ob odlično pripravljeni hrani druženje nadaljevalo do večera.