Aktivnosti

Redna letna skupščina PVD Sever za Primorsko in Notranjsko

V Starem trgu pri Ložu je dne 29.03.2019 potekala redna letna skupščina PVD Sever za Primorsko in Notranjsko. Na skupščini je bilo navzočih 55 delegatov OO Obala, Kras-Brkini in Notranjska.

Delegati so obravnavali in potrdili poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2018 ter sprejeli programa dela  za leti 2019 in 2020 ter finančni načrt za leto 2019.

Skupščine so se udeležili gostje: Janez Komidar, Župan občine Loška dolina, Ivan Plos, predsednik KO ZZB za vrednote NOB, Stanislav Šajn, predsednik IPA RK Postojna, Valter Viler, predsednik OO ZVVS Slovenske Istre in Angel Vidmar podpredsednik Združenja Sever.

V kulturnem delu so skupščino popestrili prvošolci Osnovne šole heroja Janeza Hribarja iz Starega trga in harmonikar Matic Pavlič, pod vodstvom mentoric Klavdije Janež in Helene Novak-Obreza.

Na koncu pa je predsednik društva Fabio Stefef, za pomoč in podporo pri razvoju društva in v spomin na 28. obletnico osamosvojitvene vojne, županu Janezu Komidarju izročil  Plaketo društva PVD Sever za Primorsko in Notranjsko.

Vojko Otoničar, sekretar
Foto: Jožef Muhič in Aleksander Drole