Aktivnosti

Podpisan letni načrt sodelovanja z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever

Generalni direktor policije mag. Senad Jušić in predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas sta v petek, 12. januarja 2024, v prostorih Policijske akademije v Tacnu, Ljubljana, podpisala Letni načrt sodelovanja med Policijo in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever za leto 2024.

Zveza policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljevanju: ZPVD Sever) je bila ustanovljena leta 1994 kot enovito društvo za območje celotne države in se je nato leta 1998 preoblikovala v zvezo društev. V zvezo je združenih 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celotno ozemlje Slovenije in vključujejo več kot 6.500 članov.

ZPVD Sever je prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje policijskih veteranskih društev Sever, katerih člani so kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije. Njihovi člani so tudi posamezniki, ki se zavzemajo za vrednote, na katerih je temeljilo delovanje organov za notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji oziroma med vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.

Policija z ZPVD Sever, ki bo v letošnjem letu praznovalo 30 let od svoje ustanovitve, ves čas zelo aktivno sodeluje. Vloga ZPVD Sever je neprecenljiva zlasti na področju predstavitve aktivnosti organiziranja osamosvojitvene vojne in pomena akcije Sever v času osamosvojitvenih procesov zgodovine vsem novim policistkam in policistom po policijskih enotah. Pomemben je tudi prispevek združenja pri izvedbah razstav o osamosvojitvenih procesih in vojni za Slovenijo v šolah in drugih prostorih lokalne skupnosti ter pri zbiranju dokumentacije in urejanju gradiva za pripravo razstav, povezanih z akcijo Sever, aktivnostmi Manevrske strukture narodne zaščite in vojno za samostojno Slovenijo leta 1991.

V letnem načrtu sodelovanja med Policijo in ZPVD Sever za leto 2024 je na državni in regijski ravni načrtovanih skupno 157 aktivnosti, s katerimi se še dodatno krepi medsebojno sodelovanje, in sicer:

  • sodelovanje pri praznovanju 30-letnice delovanja združenja in 35. obletnice akcije Sever;
  • sodelovanje pri različnih proslavah, spominskih komemoracijah in preostalih aktivnostih Združenja Sever, vključno z nastopi celotnega ali posameznih manjših zasedb Policijskega orkestra, z aktivnim sodelovanjem policistov praporščakov in prapora Policije;
  • nudenje prostorov na državni in regionalni ravni za delovanje sedežev društev in združenja;
  • organiziranje in/ali nudenje prevozov članov Združenja Sever z vozili Policije in urejanje ozvočenja;
  • sodelovanje policijskega muzeja pri postavitvi in gostovanjih različnih razstav, povezanih z akcijo Sever, aktivnostmi MSNZ in vojno za samostojno Slovenijo leta 1991;
  • pomoč in sodelovanje pri zbiranju dokumentacije in urejanju gradiva za izdajo publikacij;
  • sodelovanje in soorganizacija različnih tekmovanj;
  • drugo.

Podpis letnega načrta sodelovanja je potekal v okviru ponovoletnega srečanja članov razširjenega upravnega odbora ZPVD Sever s predstavniki notranjega ministrstva in Policije. Na srečanju so se prisotni spomnili na aktivnosti in dogodke v letu 2023, obenem pa so namenili pozornost tudi delu ZVPD Sever v letu 2024.

Zbrane je najprej nagovoril predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas in v svojem nagovoru povzel temeljne dosežke preteklega leta ter razkril, kaj vse združenje načrtuje v prihodnje. Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji se je zahvalil za pomoč in sodelovanje ter izrazil upanje, da bodo skupne aktivnosti še naprej potekale nemoteno, kar bo pomembno zlasti letos, ko združenje praznuje 30 let svojega obstoja in za ta namen načrtuje več dogodkov.

Generalni direktor policije mag. Senad Jušić se je vsem prisotnim članom Združenja Sever zahvalil za dosedanje uspešno delo in jim namenil nekaj spodbudnih besed tudi za prihodnje odlično sodelovanje. Spomnil je, da je bilo sodelovanje z Združenjem Sever vedno v vzajemno zadovoljstvo. Izrazil je prepričanje, da bo tudi v prihodnje tako.

Zbrane je nagovoril tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. V svojem nagovoru je prisotnim izrekel priznanje za njihovo neprecenljivo vlogo pri osamosvajanju naše države in poudaril, da Združenje Sever uživa njegovo polno podporo. Veteranom je zagotovil svojo pomoč pri uresničevanju njihovega poslanstva in pripomnil, da so njegova vrata zanje vedno odprta. Zaželel jim je vse dobro pri njihovem nadaljnjem delu in povedal, da notranje ministrstvo neizmerno ceni njihov trud za ohranjanje spomina na dogodke v letu 1991.

Besedilo: Tomaž Pečjak, vodstvo GPU
Foto: SOJ SGDP GPU