Aktivnosti

Milica in organi za notranje zadeve v procesih osamosvajanja, pripravah na vojno in v vojni

Nadaljevali smo s predstavitvijo aktivnosti milice in ONZ v času osamosvajanja Slovenije, priprav na vojno in delovanju v vojni. Dne 16.5.2019 smo z vsebinami seznanili delavce Operativno komunikacijskega centra (OKC) in zaposlene v Službi direktorja PU Koper.

Nekateri slušatelji, ki so takrat aktivno sodelovali v procesih so obudili spomin na takratne prelomne dogodke, za druge pa je bila tematika novost in koristna za spoznavanje narodove zgodovine.

Tekst: Vojko Otoničar, fotografije: David Iskra