Aktivnosti

Izjava domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije ob dnevu državnosti

Veteranske in domoljubne organizacije smo preko osmih zvez in društva TIGR Primorske povezane v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije (KoDVOS). V KoDVOS so tako zastopani veterani in invalidi vojn ter domoljubi vseh slovenskih generacij, ki so si prizadevale za obstoj slovenske nacionalne entitete in slovenske države, kar je dokončno uspelo pred osemindvajsetimi leti. Pri tem ocenjujemo, da so vrednote domoljubja in spoštljivega zgodovinskega spomina ter do žrtev vojn, ki so se na naših ozemljih dogajale v preteklosti, pomemben gradnik nacionalne identitete pa tudi prepoznavnosti v Evropski uniji, utemeljeni na boju proti fašizmu in nacizmu.

Ko se oziramo v preteklost, naj pri tem izpostavimo dva pojava izpred trideset let. Prvi je povezan z majniško deklaracijo, ki je nakazala politično smer nadaljnjih procesov osamosvajanja in vzpostavljanja samostojne Slovenije. Na varnostnem področju pa pomembno mesto pripada akciji Sever, ko so 1. decembra 1989 takratni organi za notranje zadeve preprečili »miting resnice« in na praktičen način pokazali, da ne bodo sledili srbskemu hegemonizmu. Ta dva pojava sta ob ostalih, povezanih s prebujanjem nacije pred tremi desetletji, opozorila na spreminjanje vrednot pa tudi nacionalne ogroženosti.

Ob bližajočem se državnem prazniku dnevu državnosti Republike Slovenije je poleg zadovoljstva in ponosa, da smo vendarle uspešno »previharili viharje« in dejstva, da smo varno zasidrani v Evropski uniji, treba opozoriti, da nismo imuni za spremembe in pojave, ki nas samo na videz manj ogrožajo kot v preteklosti. Zato si danes prizadevamo za uresničevanje socialne države in vladavine ljudstva, kot je zapisano v Ustavi Republike Slovenije. Res je tudi, da smo manj občutljivi na številne spremembe, ki se dogajajo okrog nas, pa tudi, da se Slovenci s svojo državo nismo uspeli otresti zgodovinskega dejstva, da lahko sami sebi predstavljamo največjo grožnjo.

Naj pri tem opozorimo na tragične dogodke iz obdobja fašizma in v povezavi z njim, ki sta jih na svoji koži zelo občutila slovenski in italijanski narod. To nam mora biti v poduk in vodilo pri  povezovanju in poglabljanju odnosov med sosednjima narodoma. Vsi lahko objokujemo svoje žrtve, vendar zaradi spoštljivega spomina ne bi smeli dovoliti, da se tragična dogajanja pred, med in po drugi svetovni vojni ocenjujejo in spominjajo iztrgano iz konteksta tistega časa in brez upoštevanja sosledja zgodovinskih dogajanj.

Zaradi tega so nas navdali z začudenjem in zaskrbljenostjo, pa tudi s strahom, dogodki in izjave, do katerih je prišlo pred nekaj meseci ob obeležitvi praznika spomina na fojbe na italijanski strani meje med državama. Potegnjen je bil enačaj med Auschwitzem in žrtvami genocida ter protiitalijanskega sovraštva v fojbah. Kot da ni bilo prej nobenega fašističnega zatiranja, mučenja, izgona, kratenja temeljnih človekovih pravic, narodnega obstoja in dostojanstva okupiranih med vojno in pred tem po Rapallu v italijansko državo vključenih sto tisoče slovenskih in hrvaških prebivalcev.

Poleg tega smo soočeni še z apetiti in celo izrecnimi zahtevami po vrnitvi nekdanjih okupiranih ozemelj, objavljanju zemljevidov o »veliki Italiji«, vzklikanju italijanski Istri in Dalmaciji, zanikanju temeljnih narodnostnih pravic, kar naj bi izpeljali po ponovnem preštevanju Slovencev v Italiji. Podobno se v zadnjih dneh izpostavlja tudi na madžarski strani ob bližajoči se stoletnici Trianona. V obeh navedenih primerih se ne moremo znebiti primerjave z zahtevami in prakso v nekem drugem času, za katere smo verjeli, da so bile z zmago protifašističnih in protinacističnih sil ob koncu druge svetovne vojne ter z razpadom blokovske razdelitve Evrope trajno presežene.

Zato v domoljubnih in veteranskih organizacijah Slovenije nasprotujemo zlonamernim poenostavitvam in prikrajanju zgodovinskih dejstev. Prizadevali si bomo, da se jasnost in odločnost v tej smeri dosledno uveljavi tudi v izjavah in delovanju odgovornih v naši državi. Hkrati pa bomo podpirali tudi prizadevanja, da se podobna praksa znotraj EU opusti kot vzorec razmerij med njenimi članicami. Pri tem bomo aktivni v mednarodnih povezavah, v katerih sodelujejo članice KoDVOS.

V veteranskih in domoljubnih organizacijah smo velikokrat presenečeni nad zgolj splošno obsodbo s strani nekaterih najvidnejših političnih voditeljev. Zavedamo se ljudske modrosti, da tisti, ki molči, devetim odgovori, pa vendar nas ravno zgodovinski primeri prepričujejo, da je molk lahko tudi tiho pristajanje na izpostavljeno, še posebej, ko je to netočno ali celo zlagano.

Ob dnevu državnosti domoljubne in veteranske organizacije Republike Slovenije čestitamo ob najpomembnejšem prazniku in izražamo priznanje vsem, ki so bodisi kot politiki, teritorialci in miličniki ter ostali podporniki prispevali k temu, da smo vzpostavili in kmalu zatem obranili samostojno državo. Naj ne bo pozabljeno!

V imenu KODVOS:

Zveza društev General Maister
Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske
Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Zveza veteranov vojne za Slovenijo
Zveza slovenskih častnikov
Zveza policijskih veteranskih društev Sever
Zveza društev in klubov MORiS
Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije