Mesec: december 2020

Novoletna poslanica predsednika ZPVD Sever

Spoštovane veteranke in veterani, izteka se leto 2020, ki si ga bomo zapomnili predvsem zaradi COVID-19, ki nam je onemogočil oziroma omejil naše delovanje in aktivnosti. Veseli me, da smo kljub omejitvam zaradi epidemije uspeli izvesti večino aktivnosti, ki smo jih imeli v svojih programih. Mnoge aktivnosti smo zato izvajali na način, ki so ga ...

Koledar 2021

Tudi letos smo se angažirali in izdali lasten koledar 2021, katerega lahko člani drugi teden dobite pri dežurnemu policistu na policijskih postajah Obale, Kras Brkini in na Notranjskem. Predsednik društva Fabio Steffe

Skupaj v vojni skupaj v miru

Glede na to, da  so policistke in policisti v letošnjem letu še posebej izpostavljeni z delom na terenu, ter opravljajo naloge na delovnih mestih s povečano obremenjenostjo in s pomankanjem kadra, tudi psihično in fizično s povečano nevarnostjo za zdravje , v določenih primerih je ogroženo tudi njihovo življenje. Te dni jih dodatno obremenjujejo slabe ...

SPREMEMBE ZAKONA O VOJNIH VETERANIH

POZDRAVLJENI ČLANI SEVER! Informacija je namenjena za člane, ki imajo priznan status vojnega veterana. V Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022  v Ur. listu št. 174/2020 z dne 27.11.2020 je bil objavljen navedeni zakon, ki posega v pravice vojnih veteranov. Po novem se je spremenila starostna meja za pridobitev nekaterih ugodnosti ...

31 let akcije Sever

Spoštovani! Aktualne zdravstvene razmere v Sloveniji so nam onemogočile skupno praznovanje Spominskega dneva Zveze policijskih veteranskih društev Sever, ki ga praznujemo 1. decembra v spomin na aktivnosti organov za notranje zadeve v akciji Sever v letu 1989. Da pa naš praznik ne bo minil neopaženo, smo pripravili krajšo virtualno proslavo, na začetku katere nam je ...