Aktivnosti

SPREMEMBE ZAKONA O VOJNIH VETERANIH

POZDRAVLJENI ČLANI SEVER!

Informacija je namenjena za člane, ki imajo priznan status vojnega
veterana.

V Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022  v Ur. listu št.
174/2020 z dne 27.11.2020 je bil objavljen navedeni zakon, ki posega v
pravice vojnih veteranov. Po novem se je spremenila starostna meja za
pridobitev nekaterih ugodnosti po Zakonu o vojnih veteranih. Starostna meja
se je tako spustila iz 55 let na 50 let.

Pri tem bi opozoril na plačevanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in
možnosti uveljavljanja zdraviliškega oz. klimatskega zdravljenja.

Prične pa se uporabljati od 1.1.2021 naprej.

Predlagam, da se pozanimate o navedenem in na svojih UE vložite vlogo če že
imate priznan status vojnega veterana in izpolnjujete pogoje.

Prilagamo povezavi za ureditev pravic na UE in zapis sprememb zakona iz uradnega lista.
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=407
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=317

SPREMEMBE ZAKONA O VOJNIH VETERANIH