Aktivnosti

VOLILNI OBČNI ZBOR POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER ZA PRIMORSKO IN NOTRANJSKO

V petek 13. maja 2022 je v Pretorski palači v Kopru potekal svečan volilni občni zbor  članov društva PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko.

Uvodoma je dolgoletni predsednik društva Steffe Fabio predstavil aktivnosti društva v zadnjem obdobju 4 let in njegova umeščenost v prostor v katerem društvo nastopa. Po poročilu predsednika o delu društva in poročilih  organov je bilo ugotovljeno, da  so bile  naloge v letu 2021 kljub epidemiji in zahtevnem letnem programu  dela zelo uspešne.

V nadaljevanju so sledile volitve. Delegati so  razrešili dosedanje  vodstvo društva, ki je svoje naloge opravljalo v obdobju 2018-2022. Na predlog predsednika delovnega predsedstva Brezovnik Janka, ki je obenem vodil kandidacijski  postopek je podal predlog upravnega odbora društva za novo vodstvo. Brez razprave in novih predlogov so delegati soglasno izvolili novo vodstvo, ki bo društvo vodilo naslednja štiri leta.

 

UPRAVNI ODBOR PVD SEVER ZA PRIMORSKO IN NOTRANJSKO

 • Fabio Steffe za predsednika društva PVD Sever za Primorsko in Notranjsko,
 • Jožef Muhič za podpredsednika,
 • Boštjan Sever za predsednika Območnega odbora Obala,
 • Dušan Arko za podpredsednika OO Obala,
 • Marjan Pelko za predsednika Območnega odbora Kras – Brkini,
 • Franko Zadnik za podpredsednika OO Kras-Brkini,
 • Matjaž Čuček za predsednika Območnega odbora Notranjska,
 • Vlasto Lopuh za podpredsednika OO Notranjska,
 • Ksenija Lapanja za tajnico društva,
 • Vojko Otoničar za sekretarja društva PVD Sever,

 

 Nadzorni odbor PVD Sever

 • Boris Gradič – OO Kras Brkini
 • Cvetko Remec – OO Notranjska
 • Mirko Slukan – Obala

 

Častno razsodišče

 • Tomaž Curk,   OO Notranjska
 • Milan Jurkovič, OO Notranjska                                           
 • Igor Majcen, OO Obala
 • Robert Šenekar, OO Obala,
 • Denis Zobarič, OO  Kras Brkini,

 

Kot običajno, smo ob zaključku  najbolj zaslužnim članom podeli spominski znak »Dan prej« trem članom Sikošek Silvestru, Vrčon  Igorju in Sluga Vladu.

Pred zaključkom volilnega občnega zbora so nas nagovorili podžupanja MO Koper ga. Jasna Softič, direktor Policijske uprave Koper g. Boris Korasa in predsednik Združenja protifašistov borcev za vrednote NOB in veteranov Koper Vojko Vodopivec.

Po 23-ih uspešnih letih predsedovanja Steffe Fabia so mu delegati iskreno zaželeli uspešno vodenje društva do leta 2026.

Po uradnem delu  so se  člani društva zbrali pri Lovski koči Rižana kjer je potekalo družabno srečanje.