Aktivnosti

Slovesnost v Dolcah pri Komnu

V nedeljo, 2. Februarja 2020 je v Dolcah pri Komnu v sodelovanju z KO ZB za vrednote NOB Komen, KO ZB za vrednote NOB Branik, KS Branik, Občino Komen, MO Nova Gorica, Društvom Komenski Kras 91, Društvi Veteranov SEVER in ZVVS, potekala tradicionalna spominska slovesnost v spomin  na 76. Obletnico napada Južnoprimorskega odreda na fašistično kolono.

Napad se je zgodil 2. Februarja 1944 leta na  motorizirano nemško – italjansko kolono na cesti,  prav na kraju slovesnosti med Komnom in Branikom. Partizanskemu odredu je poveljeval legendarni poveljnik in narodni heroj Anton Šibelja –  Stjenka, namestnik komandanta Južnoprimorskega odreda.

Pozdravni govor je imel  Saša KOGOVŠEK, podžupan Mestne občine Nova Gorica. Slavnostni govornik, ki je orisal partizansko junaštvo med NOB na območju Krasa in Primorske, ter današnjih razmer v družbi pa je bil g. Samo PAHOR, prof. zgodovine iz Trsta, neumoren borec za enakopravnost manjšine  in slovenskega jezika v Trstu.

Program ki ga je vodila Bojana KERMOLJ so oblikovali; Garda Slovenske vojske, pevski zbor JEZERO Doberdob s partizanskimi pesmimi, recitator Igor ROJC, ki je program tudi povezoval,  učenci OŠ Antona Šibelja –  Stjenka- podružnična sola Štanjel.

Poleg domačinov in zamejskih Slovencev so se slovesnosti udeležili številni praporščaki ZZB za vrednote  NOB s Primorske, Italije- ANPI, TIGR in veterani osamosvojitvene vojne Društev SEVER in ZVVS s prapori.

Video posnetek: Vid Šibelja