Aktivnosti

Slavnostna prireditev v Divači

Divača, 25. 6. 2024

  • 25. 6. – Dan državnosti;
  • 26. 6. – Dan prej;
  • 27. 6. – Dan Policije

Ob spomeniku »DAN PREJ« v Divači, je v organizaciji PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko, Policijske uprave Koper ter v sodelovanju z OZVVS Krasa in Brkinov ter OZSČ Sežana potekala slavnostna prireditev,  ob  33. Obletnici Dneva državnosti R. Slovenije in 25. Obletnici odkritja spomenika »DAN PREJ«.

Prisotne je pozdravila županja občine Divača Alenka Štrucl Dovgan, predsednik PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffe, ter slavnostni govornik generalni direktor policije Senad Jušić.

Predsednik PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffe je ob tej priložnosti Pihalnemu orkestru Divača, podelil društveno plaketo za dolgoletno tvorno in uspešno sodelovanje, na prireditvah v organizaciji  društva.

V kulturnem programu so nastopili Pihalni orkester Divača pod taktirko Mitja Tavčar, Mešeni pevski zbor Divača z zborovodjo Matej Penko ter mažoretke  iz Povirja.

Slavnostno prireditev je povezovala Ksenija Lapanja.

Po slavnostni prireditvi so se pohodniki podali na triurni tradicionalni pohod na hrib Kokoš, kjer je potekalo družabno srečanje.

Tekst: Franko Zadnik
Foto: Franko Zadnik, Brane Gradiščnik, Vid Šibelja.