Aktivnosti

REDNI OBČNI ZBOR Policijskega veteranskega društva SEVER za Primorsko in Notranjsko

Hrpelje, 10. 5. 2024

Delegati in člani društva SEVER za Primorsko in Notranjsko so se v petek 10. 5. 2024 v prostorih  Kulturnega doma Hrpelje udeležili  Rednega Občnega zbora za leto 2024.

Pred pričetkom  zbora društva so si lahko v avli kulturnega  doma  ogledali postavljeno razstavo »DAN PREJ« med vojno in mirom. Na panojih  je prikazan del dokumentarnega in foto gradiva o dogodkih, ki so se na DAN PREJ zgodili na območju Primorske.

Rednega občnega zbora sta se udeležili županji občine Divača in Hrpelje-Kozina, predsednik Zveze SEVER, predstavniki PU Koper na čelu z direktorico uprave, ter predstavniki sorodnih društev: ZVVS Sežana, in OZČ Sežana.

Po začetnem uvodnem protokolarnem delu, je delegate in vabljene goste pozdravila županja občine Hrpelje-Kozina Svetelšek Likavec Saša, katera je med drugim poudarila tudi dobro sodelovanje med občino in društvom SEVER.

Občni zbor društva je potekal po načrtu oziroma sprejetem dnevnem redu. Predsednik društva Fabio Steffe je predstavil realizacija programa in finančno poročilo za leto 2023. V nadaljevanju pa program dela društva in finančni načrt za leto 2024.

Po  uradnem delu zbora, sta predsednik Zveze SEVER dr. Tomo Čas in predsednik društva Fabio Steffe, za dolgoletno delo v društvu podelila priznanje zveze članu in podpredsedniku PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko Muhič Jožetu.

Navzoče delegate in člane sta ob koncu zbora pozdravila  še direktorica PU Koper, katera je poudarila dobro sodelovanje med društvom in PU Koper, ter predsednik Zveze SEVER dr. Tomo Čas. Predstavil je poglavitne naloge Zveze za letošnje leto, vezane na izdajo brošur in druge pisne dokumentacije vezane na aktivnosti OZN v času osamosvajanja.

Po zaključku občnega zbora se je v Lovski koči Rižana nadaljevalo družabno srečanje članov društva in vabljenih gostov.

Tekst: Franko Zadnik
Foto: Čuček Tomaž