Aktivnosti

Razstava “Dan prej, med vojno in mirom”

Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko in Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola v Postojni sta v počastitev državnega praznika, dan samostojnosti in enotnosti, pripravila razstavo »Dan prej, med vojno in mirom«.

V kulturnem programu, ki ga je oblikovala gospa Martina Klemenc so sodelovali dijaki šole, Darja Birsa, Gašper Pirnat in Jure Zdauc. Navzoče sta nagovorila ravnatelj šole g. Miha Uhelj, ki je poudaril pomen razstave za generacije, ki so se rodile in živijo v miru. Predsednik društva Fabio Steffè je podrobneje predstavil delovanje takratne milice v pripravah na osamosvojitev in v osamosvojitveni vojni leta 1991.

Razstava predstavlja Osamosvojitvene dogodke v Južnoprimorski pokrajini v prvih dneh vojne, pogajanja, umik in odhod enot jugoslovanske armade iz Slovenije.

V prvem delu razstave so predstavljeni pravni akti, ki so bili sprejeti, da se je pričel proces osamosvojitve. V nadaljevanju pa kronološko prikaže skozi besedo in fotografijo izhod enot JA iz Ilirske Bistrice v smeri mejnih prehodov Fernetiči, Lipica, Krvavi potok in Škofije ter spontan upor prebivalstva zoper agresijo.

Izpostavljeno je delo pripadnikov takratne milice, ki je skrbela za red in nenasilno oviranje enot JA. Oborožen odpor je izvedla teritorialna obramba skupaj z milico, temu so sledila pogajanja in končno umik enot JA z ozemlja Slovenije.

Avtor razstave je Ivan Simčič iz Pokrajinskega muzeja Koper.

 

Foto: Anka in Tomaž Čuček
Tekst: Vojko Otoničar