Aktivnosti

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA LETO 2022

Začetek kandidacijskega postopka

Upravni odbor PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko, je na  svoji dopisni seji  05. 04.2022 sprejel Sklep  o imenovanju kandidacijske komisije in o začetku postopka kandidiranja:

  1. Predsednika društva;
  2. Namestnika predsednika društva;
  3. Sekretarja društva;
  4. Predsednike in podpredsednike Območnih odborov Obala, Kras-Brkini in Notranjska;
  5. Predsednika in treh članov Nadzornega odbora;
  6. Predsednika in treh članov častnega razsodišča.

 

Kandidature, ki morajo vsebovati podatke iz 4. Člena Pravilnika o postopku kandidiranja za volitve PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko,  lahko vloži upravni odbor, Območni odbori in posamezni člani društva.  Kandidati soglasje h kandidaturi  v zaprti kuverti pošljejo na naslov:

KANDIDACIJSKA KOMISIJA PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko (JANKO BREZOVNIK ŠKOCJAN 42 D, 6000 KOPER. S pripisom KANDIDATURA SEVER 2022)

Kandidacijski postopek se zaključi 06.05.2022.

 

Volitve bodo izvedene na redni  volilni skupščini 13. Maja 2022.

 

OBRAZEC ZA KANDIDATURO

IZJAVA OBRAZEC