Aktivnosti

Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko ima novo vodstvo

V petek 20.aprila 2018 je bila v prostorih vaškega doma v Krvavem potoku programsko volilna skupščina Policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko.

Skupščine se je udeležilo 53 delegatov iz Območnih odborov Obala, Kras-Brkini in Notranjska.

Obravnavali so poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2017 ter program dela in finančni načrt za leto 2018. Dokumenti so bili soglasno sprejeti.

Ker se je prejšnjemu vodstvu iztekel mandat so bile izvedene tudi redne volitve.

Predsednik PVD Sever za Primorsko in Notranjsko bo še en mandat Fabio Steffe, ki bo vodil Upravni odbor društva. Njegov namestnik je postal Jožef Muhič.

UPRAVNI ODBOR

Predsednik:   Fabio Steffe

Namestnik :  Jožef Muhič

OOBMOČNI ODBOR »OBALA«

Predsednik: Rikardo Groselj

Podpredsednik:Robert Šenekar

OBMOČNI ODBOR   »KRAS-BRKINI«

Predsednik:  Marjan Pelko

Podpredsednik: Franko Zadnik

OBMOČNI ODBOR  »NOTRANJSKA«

Predsednik: Tomaž Čuček

Podpredsednik: Aleksander Drole 

Sekretar:  Vojko Otoničar

Tajnik: Matjaž Mulec

Blagajnik: Klavdija Pavletič

NADZORNI ODBOR:

Boris Gradič – Območni odbor  Kras-Brkini

Marko Kapelj  – Območni odbor Notranjska

Mirko Slukan – Območni odbor Obala

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Ciril Ravbar – Območni odbor  Kras Brkini

Curk Tomaž – Območni Odbor Notranjska

Igor Majcen – Obočni odbor Obala

Ivan Maras – Območni odbor Obala

Milenko CunjacObmočni odbor Kras Brkini

Skupščine so se udeležili gostje: Janez Pajer, predsednik OZVVS Krasa in Brkinov, Josip Biro, predstavnik Območnega združenja slovenskih častnikov Sežana, Amedeo Žigon, predsednik Mednarodnega policijskega združenja IPA iz Kopra ter Alojz Klančišar, podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever.

Prireditev je povezovala Ksenja Lapanja, za kulturni program pa so poskrbeli mladi talenti Brkinske godbe.

Vojko Otoničar
Sekretar PVDS PN