Aktivnosti

Podpis Letnega načrta sodelovanja 2020 med Policijo in ZPVD Sever

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas sta 7. januarja 2020  podpisala načrt sodelovanja med Policijo in ZPVD Sever za leto 2020.
Letni načrt omogoča uskladitev aktivnosti med policijskimi enotami ter zvezo in društvi Sever. Gre za tiste skupne projekte in aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju spomina na dogodke in aktivnosti organov za notranje zadeve v obdobju osamosvajanja Republike Slovenije in pri obrambi njene samostojnosti in suverenosti, kakor tudi za sodelovanje pri promociji policijskih poklicev in oblikovanju pozitivnega javnega mnenja o vlogi in delu policije.
Predsednik ZPVD Sever je ob tej priložnosti predstavil nekatere pomembnejše naloge, ki so si jih zveza in društva Sever zadali za leto 2020 (nadaljevanje prizadevanj za spremembo Zakona o vojnih veteranih, obeleževanje 30. obletnice projekta Manevrska struktura narodne zaščite, izvajanje nalog iz akcije Plebiscit itd.), generalna direktorica policije pa se je predstavnikom zveze in društev Sever zahvalila za odlično sodelovanje v letu 2019 ter izrazila željo in pripravljenost za nadaljnje sodelovanje ter pomoč pri delovanju naše veteranske organizacije.

Foto: Anton Pozvek