Aktivnosti

Organi za notranje zadeve v procesu osamosvajanja Slovenije

Nastanek lastne države je za vsak narod najpomembnejši dogodek v njegovi zgodovini.

S temi besedami sta začela predavanje policistom PPP Koper o procesih osamosvajanja Slovenije in vlogi takratne milice, veterana Policijskega veteranskega društva Sever za Primorsko in Notranjsko, Vojko Otoničar in Fabio Steffe. Društvo je pripravilo sklop predavanj na temo ONZ v procesu osamosvajanja Slovenije, s katerimi nameravajo v prihodnosti seznanjati policiste.

Po uvodnem nagovoru komandirja PPP Koper mag. Palčič Mitje, je Otoničar predstavil gospodarsko in politično situacijo v svetu, Evropi in Jugoslaviji, ki je pripeljala do procesov osamosvajanja, ki so svoj vrh doživeli z razglasitvijo Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne države.

V nadaljevanju je Steffe orisal oborožen boj za ohranitev novonastale države in njene samostojnosti ter suverenosti.

Zelo zanimiv in večini policistov neznan, je bil opis bojnih aktivnosti milice na območju takratne UNZ Koper, ki je bil podkrepljen s številnimi verodostojnimi podatki in avtentičnimi fotografijami iz takratnega časa.

Po končanem predavanju je stekel sproščen pogovor z udeleženci, ki so izrazili zadovoljstvo, »da jim je zadeve predstavil nekdo, ki je bil takrat aktivno vključen v procese in ne kakšen naučen predavatelj«.

PVD Sever za Primorsko in Notranjsko
Vojko Otoničar
Sekretar

Fotografije: PPP Koper