Aktivnosti

ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA NA MP GORJANSKO

28.junija 2020, je bilo na mejnem prehodu Gorjansko v sodelovanju ZVVS Kras in Brkini, PVD Sever za Primorsko in Notranjsko, Občino Komen, ZSČ in Društvom Komenski Kras 91 odkritje spomenika, ki spominja na čas slovenskega osamosvajanja leta 1991.

02.07.1991 v popoldanskem času so med pripadniki milice in komandirjem karavle Gorjansko potekali zaključni pogovori o predaji. Sklenjen je bil dogovor, da se vojaki  JA predajo, le ti pa so bili takoj odpeljani v zbirni center. Po odhodu vojakov je komandir karavle aktiviral predhodno nastavljen eksploziv, ter tako karavlo porušil. Komandirja karavle so miličniki odpeljali na OM Komen od tu pa v zapor. S tem dejanjem so se tudi zaključile vse aktivnosti, ki so jih izvajali vojaki JA, ki so bili nastanjeni v karavlah na celotnem območju pristojnosti Oddelka milice Komen. Po tem dnevu  na območju Komenskega Krasa ni bilo več vojakov JA.

Na spodnji povezavi za youtube je tudi video posnetek celotne prireditve.
https://youtu.be/bSFifyFUsbo