Aktivnosti

Obsodba oblikovanja in delovanja paravojaške organizacije Štajerska varda

Veteranske in domoljubne organizacije, združene v Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij (KoDVOS) zavračamo in obsojamo oblikovanje in aktivno delovanje paravojaške organizacije, poimenovane »Štajerska varda« ter izrečene grožnje samooklicanega vodje te strukture, ki je za demokratično državo absolutno nesprejemljiva.
Pozivamo vse parlamentarne, kakor tudi izven parlamentarne politične stranke in organizacije civilne družbe, da najostreje obsodijo vse poskuse oblikovanja takšnih in podobnih uniformiranih oboroženih skupin, usposobljenih in izurjenih za uporabo nasilja. Pristojne službe in organe pregona pa pozivamo, da v okviru svojih zakonskih pooblastil storijo vse, da se takšni pojavi in početje preprečijo in najstrožje kaznujejo ter o tem obveščajo slovensko javnost.
Za veteranske in domoljubne organizacije v KoDVOS so napovedi in poskusi rušenja Republike Slovenije, spodkopavanja njene ustavne ureditve ter pojavi širjenja strahu povsem nesprejemljivi in v nasprotju z vrednotami, za katere smo si pri nastajanju in oblikovanju samostojne Slovenije prizadevali.
Hkrati pa opozarjamo, da v veteranskih in domoljubnih organizacijah nismo presenečeni nad najnovejšim izzivanjem in njegovo zgolj splošno obsodbo s strani najvidnejših političnih voditeljev. Ob tem pojavu druge možnosti, kot se oglasiti v javnosti in to zavržno početje obsoditi, niso imeli. Vendar pa nobena obsodba tega konkretnega primera ne opravičuje njihovega molka ob številnih drugih podobnih ali celo enakih primerih, s katerimi so bili seznanjeni, čeprav se niso odvijali na očeh javnosti kot slednji. Metanje kamenja v zgradbo parlamenta, metanje molotovk, metanje svinjskih glav na gradbišče džamije, napadi na novinarske ekipe in posamezne novinarje so bili znaki, ki bi zahtevali takojšnjo in ostro obsodbo najodgovornejših političnih voditeljev. Namesto jasne obsodbe takšnih pojavov so se prilagajali posameznim političnim strankam in poskušali graditi svoj ugled na politiki »uravnoteženosti«. Tako so dokončno potegnili enačaj med lažjo in resnico in tako laž priznali kot legitimno sredstvo političnega boja. Tako se je postopno uveljavila »kultura pometanja težav pod preprogo« in namesto, da bi odgovorni pravočasno reševali vzroke takšnih pojavov, gledamo danes prizore, za katere smo mislili, da se pri nas ne morejo več zgoditi. Takšno početje nas vodi samo po eni poti – poti sovraštva in poti nasilja. In za takšno početje so najbolj odgovorni nepremišljeni posamezniki in njihovi sledilci, pa tudi tisti, ki takšnega početja niso preprečili, ko je bil še čas!

V imenu KoDVOS:
– Zveza združenj borcev za vrednote NOB
– Zveza društev General Maister
– Zveza veteranov vojne za Slovenijo
– Društvo TIGR Primorske
– Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
– Zveza slovenskih častnikov
– Zveza društev in klubov Moris
– Zveza policijskih in veteranskih društev Sever
– Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije