Aktivnosti

Koronski dodatek za vojne veterane-obvestilo ZVVS in ZPVD Sever za medije

Po sprejetju protikoronskega paketa 8 (PKP 8), v katerem je opredeljen tudi dodatek za vojne veterane v znesku 150 €, se v javnosti pojavlja veliko napačnih in izkrivljenih pripomb v zvezi z upravičenci do denarnega dodatka.

Še posebej se omenja vprašanje, na kakšen način so vojni veterani prizadeti zaradi epidemije in čemu dodatek v omenjenem znesku. Najprej je potrebno pojasniti, da do solidarnostnega dodatka niso upravičeni vsi, ki imajo urejen status vojnega veterana. Do izplačila bodo upravičeni samo tisti posamezniki, ki prejemajo veteranski dodatek, teh pa je nekaj nad 6.000, pri katerih dohodki ne presegajo 509,08 € na družinskega člana.

Veteran vojne 1991 lahko po določbah zakona o vojnih veteranih prejme do 60 % osnove, kar predstavlja največ 305,45 €/mesečno. Seveda pa omenjenega zneska ne prejmejo vsi upravičenci pač pa je razpon od 50,90 € do 305,45 €. Prejemniki veteranskega dodatka zagotovo sodijo v skupino državljanov, ki so socialno najbolj ogroženi in je mnogim veteranski dodatek edini vir dohodka. Predstavo, kako posameznik preživi s 300 € mesečno, si lahko vsak ustvari sam.

Seznam upravičencev bo na podlagi sprejetih kriterijev pripravilo resorno ministrstvo in upravičenci ga bodo pridobili avtomatsko, brez posredovanja vloge na pristojne inštitucije. Nikakor pa ne bodo do tega dodatka upravičeni vsi, ki imajo status vojnega veterana, kot je bilo razbrati iz mnogih sporočil za javnost v večini slovenskih medijev. Vojni veterani smo svoj prispevek k nastanku države izpričali v letih 1990-1991. Ne lastimo si nobenih velikih zaslug in si ne želimo kakšnih posebnih bonitet. Že spoštljiv in dostojanstven odnos do naših preteklih dejanj bo dovolj. Predvsem pa si ne želimo vpletanja v dnevno-politične dogodke, kupovanja poceni volilnih glasov in izrabljanja našega imena za ustvarjanje razdora med državljani  nam tako ljube domovine.

Anton Pozvek
Generalni sekretar ZPVD Sever