Aktivnosti

50. obletnica zaposlovanja žensk v milici

V ponedeljek, 25. septembra 2023 ob 11.00 uri je   v Kongresnem centru Brdo potekala slovesnost ob 50. Obletnici sistemskega zaposlovanja uniformiranih miličnic – policist v  Organih za notranje zadeve Milice – Policiji.  

Raziskovalno delo, ki je potekalo pod okriljem Policijske akademije – Centra za raziskovanje in socialne veščine, je zajemalo obdobje po letu 1973, ko so se v milici zaposlile prve miličnice. Kljub temu pa leto 1973 ni bilo tako prelomno leto v zaposlovanju žensk – miličnic na takratnih Postajah Milice.

Že leta 1936 smo v času Kraljevine Jugoslavije dobili prvo slovensko policistko in celo prvo policistko v Jugoslaviji. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da v tem obdobju Slovenci nismo imeli svoje  države, ampak da je del današnjega ozemlja Slovenije spadal pod Kraljevino Jugoslavijo, zahodni del (do Rapalske meje) pa je bil priključen Italiji. Takoj po drugi svetovni vojni, že leta 1947, smo v Republiki Sloveniji v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije, imeli na Postajah ljudske milice zaposlene miličnice. Kakšne naloge so na takratnih postajah milice opravljale ni poznano. Bile pa so uniformirane in v evidence zaposlenih na Postajah ljudske milice navedene kot miličnice, za kar obstaja tako foto kot pisna dokumentacija. 

Slovesnost na Brdu, nam je skozi predstavitev in razstavo prikazala – predvsem pa skozi razpoložljivo  gradivo – vključevanje žensk v delo uniformirane milice, po osamosvojitvi leta 1991 pa policije.

Pionirsko raziskovalno delo in razstavo o vključenosti  žensk v nekdanji milici, sedanji policiji so opravili:

  • Martina Stergar, višja policijska inšpektorica, zaposlena v Centru za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji;
  • Terezija Andreja Povše, sekretarka v vodstvu Direktorata za logistiko;
  • Aleksander Koporec Oberčkal, višji policijski inšpektor in
  • Darinka Kolar Osvald, višja policijska inšpektorica, vodja Muzeja slovenske policije.

 

Po zaključku raziskovalnega dela, pa so bile izdane tri publikacije in sicer:

  • Kje so ženske? Prepoznavnost, vključenost in vidnost žensk;
  • Kje so ženske ? Ob 50 – letnici sistemskega zaposlovanja policist nekoč imenovanih miličnic; in
  • Nekateri vidiki organizacijskega življenja v policiji: razlike med spoloma.

 

Majhen delček mozaika je v tem raziskovalnem delu prispeval tudi avtor tega prispevka, član PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko.

 

Tekst: Franko Zadnik