Društvo uresničuje cilje na območju območnega odbora
Obala, Kras-Brkini in Notranjska.

Trenutno je v društvo včlanjenih 912 članov.

Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko je prostovoljno, domoljubno, humanitarno, samostojno, nestrankarsko društvo udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve ali kot državljani sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenije.

Temeljni program je dejavnost osnovana na zgodovinski kontinuiteti boja slovenskega naroda za svobodo, neodvisnost, suverenost, ozemeljsko celovitost ter demokratično, socialno in pravično družbeno življenje. Društvo deluje po Zakonu v javnem interesu.

Preglej zadnje aktivnosti

Slavnostna prireditev v Divači

Divača, 25. 6. 2024 Ob spomeniku »DAN PREJ« v Divači, je v organizaciji PVD SEVER za Primorsko in Notranjsko, Policijske uprave Koper ter v sodelovanju z OZVVS Krasa in Brkinov

Preberi več

Prizadevamo si za kvalitetnejše življenje in pravice svojih članov ter drugih veteranov.

Krepimo sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini.

Seznanjamo strokovno in širšo javnost z vlogo in aktivnostmi članov v času demokratičnih procesov.

Koledar dogodkov