UPRAVNI ODBOR

Predsednik društva: Fabio Steffe (fabio@steffe.si)
Namestnik: Jožef Muhič  (jozef.muhic@policija.si)

Predsednik območnega odbora: »OBALA« Boštjan Sever (bostjan.sever@policija.si)
Podpredsednik: Dušan Arko (arkodusan@gmail.com)

Predsednik Območnega odbora: »KRAS-BRKINI« Marjan Pelko (marjan.pelko@policija.si)
Podpredsednik: Franko Zadnik (frankozadnik@hotmail.com)

Predsednik Območnega odbora: »NOTRANJSKA« Tomaž Čuček (pirografija@gmail.com)
Podpredsednik: Vlasto Lopuh (vlasto.lopuh@gmail.com)

Sekretar: Vojko Otoničar (vojko.otonicar@gmail.com)

Tajnik: Ksenja Lapanja (ksenija.lapanja@gmail.com)

Blagajnik: Klavdija Pavletič (klavdija.pavletic@policija.si)

 

NADZORNI ODBOR

Predsednik: Boris Gradič, Območni odbor Kras-Brkini (bgradic@siol.net)
Član: Marko Kapelj, Območni odbor Notranjska (marko.kapelj@policija.si)
Član: Mirko Slukan, Območni odbor Obala (mirko_slukan@t-2.net)

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Predsednik: Igor Majcen, Območni odbor Obala (igor.majcen@gmail.com)
Član: Ciril Ravbar, Območni odbor Kras Brkini (cravbar@siol.net)
Član: Tomaž Curk, Območni odbor Notranjska (tom.curk@gmail.com)
Član: Ivan Maras, Območni odbor Obala (ivomara@gmail.com)
Član: Milenko Cunjac, Območni odbor Kras Brkini